Мненияархив

01 марта 2021 г.

Инициативы КГК массово вытолкнут предпринимателей в «теневую» экономику

Александр Швец, председатель РСПП и РОО «БНПА»

26 февраля 2021 г.

Почему упразднение единого налога для ИП является преждевременным

Жанна Рогова, директор Бизнес союза «Конструктивный диалог»  

Публикацииархив

01 декабря 2017 г.

Саморегулирование профессиональной и предпринимательской деятельности: практическое пособие

В книге представлены материалы, отражающие сущность саморегулирования, историю его возникновения и развития; анализируются достоинства саморегулирования как альтернативы государственному вмешательству в экономику, излагаются условия, необходимые для создания и развития саморегулируемых организаций.

Новости по тегам

Падзяляй… і вырашай праблемы

26 февраля 2015

Савет па развіцці прадпрымальніцтва можа «раздаць» паўнамоцтвы пастаянным камісіям - адпаведную прапанову агучыў на пасяджэнні савета старшыня Беларускага саюза прадпрымальнікаў Аляксандр Калінін. Згодна з заканадаўствам, савет мае права ствараць як пастаянныя, так і часовыя рабочыя групы, камісіі для вырашэння задач дарадчага органа, а таксама прыцягваць для ўдзелу ў іх працы спецыялістаў розных арганізацый. Як адзначыў Аляксандр Калінін, на сёння перыядычнасць склікання савета (раз на квартал) не дазваляе разгледзець увесь комплекс існуючых пытанняў.
Што перашкаджае мадэрнізацыі?

21 февраля 2015

У Мінску адбылося чарговае пасяджэнне Савета па развіцці прадпрымальніцтва ў Беларусі. Асноўным пытаннем для абмеркавання стала прыцягненне прыватнага бізнесу ў мадэрнізацыю эканомікі.

Не закопвайце талент у зямлю

01 октября 2014

Чарговае пасяджэнне Савета па развіцці прадпрымальніцтва ў Беларусі было прысвечана ўдзелу прыватнага бізнесу ў комплексным выкарыстанні прыродных рэсурсаў Прыпяцкага Палесся. Пасля наведвання некалькіх паспяховых прадпрыемстваў рэгіёна ўдзельнікі Савета ўпэўніліся, што многае залежыць ад таленту бізнесмена. І галоўнай высновай пасяджэння стала аксіёма — мясцовыя органы ўлады павінны ствараць максімальна камфортныя ўмовы для развіцця паспяховага бізнесу ў краіне.

«Непрыватныя» праблемы пры­ват­на­га біз­не­су

08 февраля 2014

Якія праб­ле­мы па­тра­бу­юць вы­ра­шэн­ня, каб па­леп­шыць экс­парт­ныя маг­чы­мас­ці пры­ват­на­га біз­не­су? Гэ­тую тэ­му аб­мер­ка­ва­лі ў Грод­не на чар­го­вым па­ся­джэн­ні рэс­пуб­лі­кан­ска­га Са­ве­та па раз­віц­ці прад­пры­маль­ніц­тва.

мероприятияархив